CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ ĐIỆN SUNNY

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ ĐIỆN SUNNY

Chúng tôi mang tới niềm tin

 1. Hotline: 08 38418841
 2. Tiếng ViệtEnglish

Danh mục sản phẩm

Các đối tác của chúng tôi

 • Taihan Vina
 • ABB
 • philip
 • electric
 • rang dong
 • dien quang
 • cadivi
 • LS Vina

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ Kinh doanh Kinh Doanh

08 38418841  

info@sunnyelectric.com.vn

Sản phẩm thông dụng

Slide banner 5Slide banner 6Slide banner 3Slide banner 4
 • BTA 18w
  BTA 18w

  Ballast điện từ 18W - T8

  Loại: dùng cho bóng 0m6
   

  Giá: Liên hệ

 • BTA 36w
  BTA 36w

  Ballast điện từ 36W - T8

  Loại: dùng cho bóng 1m2
   

  Giá: Liên hệ

 • BTA LU 18w
  BTA LU 18w

  Ballast điện từ 18W - T8

  Loại: dùng cho bóng 0m6
   

  Giá: Liên hệ

 • BTA LU 36w
  BTA LU 36w

  Ballast điện từ 36W - T8

  Loại: dùng cho bóng 1m2
   

  Giá: Liên hệ

 • EB-B 18w
  EB-B 18w

  Ballst điện tử 18W - T8

  Loại: dùng cho bóng 0m6
   

  Giá: Liên hệ

 • EB-B 218w
  EB-B 218w

  Ballast điện tử 18W - T8

  Loại: dùng 2 bóng 0m6

  Giá: Liên hệ

 • EB-B 136w
  EB-B 136w

  Ballast điện tử 36W - T8

  Loại: dùng cho bóng 1m2
   

  Giá: Liên hệ

 • EB-B 236w
  EB-B 236w

  Ballast điện tử 36W - T8

  Loại: dùng 2 bóng 1m2
   

  Giá: Liên hệ

 • EB-C 118
  EB-C 118

  Ballast điện tử 18W - T8

  Loại: dùng cho bóng 0m6
   

  Giá: Liên hệ

 • EB-C 218
  EB-C 218

  Ballast điện tử 18W - T8

  Loại: dùng 2 bóng 0m6

  Giá: Liên hệ

 • EB-C 136
  EB-C 136

  Ballast điện tử 36W - T8

  Loại: dùng cho bóng 1m2

   

  Giá: Liên hệ

 • EB-C 236
  EB-C 236

  Ballast điện tử 36W - T8

  Loại: dùng 2 bóng 1m2

   

  Giá: Liên hệ

 • EB-C 114
  EB-C 114

  Ballast điện tử 14W - T5

  Loại: dùng cho bóng 0m6
   

  Giá: Liên hệ

 • EB-C 214
  EB-C 214

  Ballast điện tử 14W - T5

  Loại: dùng 2 bóng 0m6
   

  Giá: Liên hệ

 • EB-C 128
  EB-C 128

  Ballast điện tử 28W - T5

  Loại: dùng cho bóng 1m2

  Giá: Liên hệ

 • EB-C 228w
  EB-C 228w

  Ballast điện tử 28W - T5

  Loại: dùng 2 bóng 1m2

  Giá: Liên hệ

 • EB-C 113 PLC
  EB-C 113 PLC

  Ballast điện tử 13W

  Loại: 1 bóng compact 13W
   

  Giá: Liên hệ

 • EB-C 213 PLC
  EB-C 213 PLC

  Ballast điện tử 13W

  Loại: 2 bóng compact 13W

  Giá: Liên hệ

 • EB-C 118 PLC
  EB-C 118 PLC

  Ballast điện tử 18W

  Loại: 1 bóng compact 18W

  Giá: Liên hệ

 • EB-C 218 PLC
  EB-C 218 PLC

  Ballast điện tử 18W

  Loại: 2 bóng compact 18W

  Giá: Liên hệ